Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

21.

Far vel, og naar du finder
De Taare, som her rinder
For dig paa Jorden ned,
Da tænk paa den Fortræd
Din Coridon hand leed.