Bording, Anders Uddrag fra Naar Himlen Sielff ey Vill udgyde

3.

Ja giemt ô Væ ia giemt forlenge
Ja den tiid giemt saa Vell som endt
Jeg flux min Sang min Pi[b'] och Strenge
Som giorde mig J Marchen kiendt
Mit unge fæ ia det som mig
Mest krencher ô Charitni dig
Forlade maa elendelig.