Bording, Anders Uddrag fra Naar Himlen Sielff ey Vill udgyde

5.

Cynthius med Sin Sorte Kaabe
aff ynchsomhed da Skiulte sig
De tyche Skyer mangen drabe
For os udøste modelig,
Ja hvad Naturen har bereed
Med Such och Klage tet begræd
Vor Skilsmis och elendighed.