Bording, Anders Uddrag fra Naar Himlen Sielff ey Vill udgyde

11.

Trodts saa Trodts ald Vlychens Vrede
Trodts hendes Vforschyldte Straff
Naar Vore Siele boer i glæde
Och Legemern udi een graff
thi far nu Vell och kom till mig
Naar Himlen saa beschierer dig
Far Vell Far Vell Ævindelig.