Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

1.

O min Siell huor mange Dage
Wilt du dig med Sorgen plage
Lad dog fare din attraa
Det du sørget end saa lenge
Maa du dog urørt lad henge
den Fruct som du kanst ey naa.