Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

5.

Fruct i Kurff oc Wijn i Flaske
der till Staff oc Hyrdetaske
det er for en Hyrde nock,
det will Jeg Dorinde giffue
Oc hos hende siden bliffue
Med min Hiord oc Faare flock.