Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

6.

Hidindtill naar andre Soffue
Haffr Jeg raabt i Marck oc Skoffue
Galathe den gandske Nat
Men forgieffuis den mig skuld høre
Lucte Hierte Sind oc Øre
Coridon bleff udelat.