Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

7.

O huor well min Hiord den treffuis
For Jeg elskte saa forgieffuis
Slet forsømpt den siden er
O huor Haard oc tung en Byrde
Da saa well for Hiord som Hyrde
Har den Elskow wæret her.