Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

9.

Derfor op min vnge Lamme
Wærer J kon Still oc Tamme
Jeg will Eder driffue ret
Till den Sted jeg har i sinde
At omfaffne min Dorinde
Før det afften bliffuer slett.