Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

10.

Før Jeg gaar dog som Jeg meener
Tenck dig om huad for en tiener
Galathe du worder quit
Oc om du mig siden wilde
Haffu' Jgien er det for silde
Weck oc borte det er it.