Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

11.

Far nu well oc bliff i glæde
Jeg dig aldrig meer skall bede
Wreden din fordreff mig hen.
Naar Filax oc Lebs min Hunde
Finder Jcke Diur J Lunde
Kommer Jeg til dig igien.