Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

2.

Naar ieg den morgenstund bisinder
Der ieg dig sidst for Øyen saa
Saa strid[e] mig paa kinden rinder
For dig de salte Taare da.