Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

3.

Huor mangen gang med øyen vaade
Gaf ieg god nat kom dog igen
Huor mangen Such vi fældet Baade
Mig førde dog min schefne hen.