Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

5.

For vilden djur er marchen øde
Her nærer ingen hyrde sig
For Nagtergalens sang hin søde
Hør jeg om natten ugle schrig.