Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

6.

For Lyst oc leeg mig schulde fryde
For min Crycillis artig sang
Maa jeg bedrøffved stedse lyde
Paa [Tritons] strenge knur och klang.