Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

7.

Dend gandsche lange dag til ende
Anfechter mig Melancholie
Alt huis jeg tager mig til hende
Er ichun idel Fantasie.