Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

8.

Hvad jeg om dagen her maa lide
ved himmels høie firmament
Hvad jeg udstaar om nattetide
Er dig, o Luna, best bekjent.