Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

9.

Naar Morpheus mig med søffnens schaale
Tildricher dog det scheer ei tiit
Mig siunis da med dig at tale
Oc ald min sorrig at være qvit.