Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

10.

Da klager jeg och aabenbarer
For dig mit gandsche hjertis grund
aff ynchsomhed du iche spare[r]
For mig din Nectars søde mund.