Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

11.

Da kysser jeg och venlig fauffner
Da dantzer jeg med dig omkring
Men naar jeg pludselig opvaagner
Seer jeg ichun slet mørche ting.