Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

12.

Da [s]auffner jeg de grønne lunde
Hvor jeg dig kyste tusind gang
Der vi hin anden offte funde
Der dagen var aff heede trang.