Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

14.

Hvo schulle ô Chrysilen være
De schjønne krandsis Ejermand
Din Lucidor dem schulle bære
Af lengsel dør i fremmed land.