Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

15.

Forlefflet oc med røde kinder
Aurora deylig komme kand
Men blægner snart oc slet forsuinder
Af lengsel til den gamle Mand.