Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

16.

At jeg saa iammerlig forsuinder
Det giør min lengsels haarde væ
At ieg er mauffr oc bleg om kinder
Det giør attra, min ven at see.