Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

17.

Naar Phæbus jorden vil optende,
Af tyche schy da regner vand,
Men Amor vil mig slet opbrende,
Ey graad ey taar det hindre kand.