Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

19.

Apollo dig med søden stemme
Sampt de Gudinder tre gang tre
Er ieg tiltungen at forglemme
Oc Siunge om min venniste.