Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

21.

O Titan alle stiærners Herre,
Skynd dig at tiden Hastig gaar,
En time mig en dag mon være,
En dag fast lenger end et Aar.