Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

22.

O strænge schæffne lad dig bede,
Giør mig en gang fra sorgen fri,
Huorlenge vilt du mig omleede
Saa mangen vildsom vey oc stie.