Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

23.

Vlysses reist i vinter tyffve
Fant dog Penelope sin ven
O schulle det end længer bliffve
Førde ieg dog Chrysille hiem.