Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

24.

Før schal huad atlas har at bære
Til Jorden falde schal du see
Med ild schal vand i venschab være
Før ieg schal glemme Chrysille.