Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

25.

Men huad vil ieg mig arme klage
Hvi raaber ieg hun hører ey
Min vngdoms tid som strømmen fage
Forgæffvis flyder hen sin vey.