Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

27.

Her vil Jeg i den sorte heede
Mig sørge self til døde slet
Her vil Jeg mig en graf beræde
Oc giøre dødsens schaale ret.