Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

28.

Dog schal du først til hende føre,
Mit klage-rnaal o Borea!
Det sidste ord som ieg schal giøre
Er Chrysilis sig hende saa.