Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

30.

Der effter schal ald verden sige
Sampt alle Nympher huer oc en
Tach være den som for sin pige
Sig giffver saa i døden hen.