Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

2.

Thi kunde dig min modig Graad
[Till] nogen medynck bøye
Da wilde Jeg faa gode Raad
Till dig flux at fornøye
En gandske Flod
Jeg med frit Mod
Vdaff min Øynes Kilde
For dig udøse wilde.