Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

4.

Giff act paa den fremfarne Tid
Der wi tilsammen bode
Huor sterck du slogst till mig din lijd
Huor well Jeg dig oc trode
Tilfellis da
War wor Attraa
Tilfellis war wor Læde
Tilfellis Sorg oc Glæde.