Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

5.

Fremførte du din artig Sang
Jeg strax med dig istemte
Ei nogen tid os siuntis lang
Naar wi begynt at skiemte
Men Ach det fick
Snart Anden skick
Din Pibe liuden Wende
dermed fick Wenskab Ende.