Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

6.

Jeg haffde tenckt det Søde baand
Som uden Falskheds lyde
Saa fast bleff knyt med mund oc Haand
Stod aldrig till att bryde
Det kolde wand
J dyben Strand
Jeg trode før att kunde
Opbrendis Slett i Grunde.