Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

8.

Jeg Weed at den Som effter mig
Din gunstis Arffuing bliffuer
Dig aldrig saa oprictelig
Sitt gandske Hierte giffuer
Søg hid oc did
J Werden Wiid
Oc finder du min lige
Da Will Jeg gierne Wige.