Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

9.

Oc du som siunis nu frit hen
J lyckens Skiød at soffue
Kand snart opwogne oc den Wen
Du nu foracter loffue
Men huo will da
Med dig fast staa
Da skall dig nøden lære
Huad dyre Wenner ere.