Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

10.

Dog ynsker Jeg at Himlen trind
God Lycke dig forleener
Men derhos oc et bedre Sind
End du beteer din tiener
Som nu saa plat
Glemt oc forlatt
Hengaar till wilden heede
Din Strenghed at begrede.