Bording, Anders Uddrag fra O Wrede Sind ô haarde Steen

11.

Oc maatte Jeg saa glad en Dag
For all min Sor[ri]g leffue
At Lycken sig antog min Sag
Oc Wi Foreente bleffue
Jeg wilde Slett
all den Vrett
Aff Sindet strax udslette
Oc Hiertelig forgiette.