Bording, Anders Uddrag fra Skiønne Galate, hvort hen?

9.

Duen jager Falken graa,
Kyllingen skal Glinten slaa,
Lerken Garn udsætter
For Fuglfænger[en], og faar
Hannem fangen i sin Snar',
Før jeg dig forgietter.