Bording, Anders Uddrag fra Skiønne Galate, hvort hen?

10.

Tranen gaar for Ploven før,
Agerhønen Harren kiør,
Uglen qvinkelerer
Liflig som en Nattergal,
Storken siunger som en Sval,
Før jeg dig fixerer.