Bording, Anders Digte. - 1984

8.

Thi hvad kunde Jeg O Herre
vinde med vellysterss iid
Som mig haffuer nu dissvere
Fangen holt i langen tid
Bedre er at leffu['] och boe
J den ævig Fred och Roe
Bedre er blant Englerss tall
Gud at loffu['] i Himlenss Sal.