Bødtcher, Ludvig Uddrag fra Samlede Digte

Min Fader var født i Jylland, og blev som ungt Menneske Contoirist i Kiøbhvn: hos en Renteskriver