Bødtcher, Ludvig Uddrag fra Samlede Digte

Georg Brandes, Danske Digtere (1877) S. 104.