Bødtcher, Ludvig Uddrag fra Samlede Digte

Sophus Bauditz, Fra L. B.s "Romerske Dage", i Nær og Fjern Nr. 305-6, 1878.