Bødtcher, Ludvig Uddrag fra Samlede Digte

Paul V. Rubow i Rom og Danmark gennem Tiderne II (1937) S. 50.