Bødtcher, Ludvig Uddrag fra JÆGERPHANTASI

Dog - skinner Morgensol paany,
Gaaer atter Jægeren saa trygt
Og smiler ad sin egen Frygt
I Skovens svale sikkre Ly.